BẠN sẽ có 10 phút để làm bài Test Reading. 

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất cho từng câu hỏi sau đó gửi bài làm của bạn. 

Sau khi làm xong bài Reading hãy chuyển sang bài Test Listening


BẠN sẽ có 10 phút để làm bài Test Listening. 

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất cho từng câu hỏi sau đó gửi bài làm của bạn. 

Sau khi làm xong bài Listening hãy chuyển sang bài Test Communication 


BẠN sẽ có thời gian nói chuyện trực tiếp cùng với giáo viên bản ngữ.

Hãy đặt lịch để được Test cùng giáo viên bản ngữ nhé.